Foto: Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Rik Janssen heeft zijn benoeming als lid van de Eerste Kamer aanvaard en wordt op 11 juni geïnstalleerd. Hij heeft per brief zijn ontslag, per die datum, aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit.

Rik Janssen is 8 jaar gedeputeerde voor Zuid-Holland geweest. Het is altijd zijn inzet geweest om ook zijn tweede termijn tot het einde toe uit te dienen. Op dit moment is er na de verkiezingen van 20 maart nog geen nieuwe college van Gedeputeerde Staten in zicht en daarom heeft hij deze keuze tot grote teleurstelling moeten maken.

“Het is mijn persoonlijke overtuiging dat het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten niet samengaat met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. De wetgevende macht en de uitvoerende macht horen naar mijn opvatting niet in één persoon samen te worden gebracht. Weliswaar zijn beide functies formeel niet onverenigbaar maar ik hecht veel waarde aan de eigen afweging voor wat betreft materiële onverenigbaarheid” aldus Rik Janssen.

In mei legde gedeputeerde Han Weber zijn functie neer. Hij deed dit nadat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem heeft gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam! Like ons op Facebook
Advertentie
DELEN